Archive

Restauració masia

Restauració d'una masia del segle XIX de forjats i coberta feta per fases, segons avancen en la restauració de les parets...

Read More

BORREDÀ

Restauració del paller i galliner d’una casa de pagès al terme municipal de Borredà, al Paller se l’hi ha fet la coberta nova amb biga laminada d’avet amb cadellat decoratiu, aïllament de 120 mm de cotó reciclat. El forjat amb bigues laminades i tarima de...

Read More

CAN SANT

Formació d’una coberta feta amb fusta de roure massís amb una encavallada de 11 m de llum....

Read More

LA SALA II

Fase 2: Restauració de les cobertes de dues vivendes per a ús de casa rural i construcció d’un porxo fent servir les bigues originals de la coberta que no estaven malmeses. ...

Read More

LA SALA I

MASIA CASTELL LA SALA Fase 1: Restauracio de la coberta d’un paller feta amb cavallades dobles de biga laminada i panell sandvitx autoportant. Restauració de la coberta d’un castell de defensa feta amb fusta de roure massís de la Borgonya. ...

Read More

SERRATEIX

Restauració de la coberta de la casa del vicari de l'església de Santa Maria de Serrateix...

Read More

SEVA

Restauració de la coberta d'una masia, feta amb encavallades amb tensors metàlics d'uns 15 m de llum....

Read More

MONTCADA

Reconstrucció d'una coberta d'un edifici plurifamiliar feta amb encavallades i bigues amb un tractament ignífug per un RF 90'...

Read More

SANT JOAN

Construcció de coberta i forjats de 3 plantes amb fusta d'avet laminat per a una vivenda al nucli antic del poble de Sant Joan de les Abadesses....

Read More