Sobre el projecte

Construcció d’una vivenda unifamiliar classe A de 230 m2 en forma de “V” i dos nivells, amb acabament de façana d’obra vista

Categoria:
Cases energètiques