Sobre el projecte

Construcció d’un fals sostre en formes el·líptiques amb rastrell d’avet i làmina acústica.

Categoria:
Obra pública