Archive

Font del bosc

Reforma d'una coberta d'una casa unifamiliar amb una pendent del 70% i trobada a quatre aigües...

Read More

OLOST

Construcció d'un cobert de 300 m2 aproximadament per ensinistrament de cavalls....

Read More

LLanars

Construcció de cobertes y forjats de sis vivendes unifamiliars....

Read More

Llers

Construcció de la coberta i folrat de parets exteriors d'una vivenda....

Read More

MONTCADA

Reconstrucció d'una coberta d'un edifici plurifamiliar feta amb encavallades i bigues amb un tractament ignífug per un RF 90'...

Read More