Sobre el projecte

Reconstrucció d’una coberta d’un edifici plurifamiliar feta amb encavallades i bigues amb un tractament ignífug per un RF 90′

Categoria:
Estructures, Restauracions