Sobre el projecte

Vivenda unifamiliar de 200 m2 dues plantes feta amb parets i forjats de panell estructural de contra-laminat i l’estructura de coberta amb biga laminada.

Categoria:
Cases energètiques