Sobre el projecte

Fase 2: Restauració de les cobertes de dues vivendes per a ús de casa rural i construcció d’un porxo fent servir les bigues originals de la coberta que no estaven malmeses.

Categoria:
Restauracions