Sobre el projecte

MASIA CASTELL LA SALA

Fase 1:
Restauracio de la coberta d’un paller feta amb cavallades dobles de biga laminada i panell sandvitx autoportant.
Restauració de la coberta d’un castell de defensa feta amb fusta de roure massís de la Borgonya.

Categoria:
Restauracions