Sobre el projecte

Construcció de coberta i forjats de 3 plantes amb fusta d’avet laminat per a una vivenda al nucli antic del poble de Sant Joan de les Abadesses.

Categoria:
Restauracions