Sobre el projecte

Construcció d’una vivenda unifamiliar, amb una combinació de dorment i pilars de biga laminada i muntant de fusta d’avet.

Categoria:
Cases energètiques